Metsäpalvelut

Oy Alessia Ab:n Metsäosaston pääasiallista toiminta-aluetta on keski- ja länsi-Uusimaa.

Asiakaskuntanne koostuu sekä metsäyhtiöistä että yksityisistä metsänomistajista ja tarjoamme erilaisia palveluja ja ohjeistamme asiakkaitamme. Metsänomistajan puolesta voimme esimerkiksi tehdä lakisääteisen ilmoituksen metsän käytöstä.

Olemme mukana metsän PEFC-ryhmäsertifioinnissa ja meillä on myös valmiudet toimia FSC sertifioiduissa metsissä.

Oy Alessia Ab:n Metsäosaston oman laatukäsikirjan avulla varmistamme korkealaatuista toimintaa. Laatukäsikirja täyttää kaikilta osin metsäyhtiöiden vaatimukset laajavastuisesta sopimusyrityksestä.


Tarjoamme esimerkiksi seuraavia palveluja:

Pihapuiden kaato
Suora- ja kiipeilykaadot sekä kaadot henkilönostinta käyttäen.


Taimikonhoito
Hyvin toteutettu taimikonhoito on investointi joka nopeasti kasvattaa tuottoa. Paras mahdollinen tulos saavutetaan kun työn aika säännöllisesti seurataan työn jälkeä (nk omavalvonta). Kun työ on saatettu päätökseen asiakas saa kopion tarkistuspöytäkirjasta.


Nuoren metsän kunnostus
Onko taimikonhoito unohtunut ja seurauksena on jotain taimikonhoidon ja ensiharvennuksen väliltä? Näissä tapauksissa voimme suorittaa energiapuunhakkuuta kaatokahvalla varustetulla moottorisahalla.


Ennakkoraivaus
Joskus metsäyhtiö edellyttää että metsäkuvio ennakkoraivataan ennen hakkuuta. Ennakkoraivaus parantaa myös huomattavasti harvennuksen laatua. Maanomistajan toivomuksesta ennakkoraivaus voidaan myös suorittaa riistaystävällisenä metsänhoitona Tapion ja Suomen Riistakeskuksen suositusten mukaisesti.


Hakkuut
Energiapuu, harvennukset, tuulenkaadot tai pihapuut – hoidamme ne kaikki! Meillä on laaja osaaminen ja kokemusta sekä erikois- että normaali metsänhoidosta. Meiltä löytyy aina asiakkaan toivomukset täyttävä ratkaisu.

Soita niin annamme mielellämme lisätietoja

Niclas Boström
+358 40 5799 690

Taimikonhoito
Istutukset
Neuvonta


Alexander Boström
+358 40 8398 049

Pihapuiden kaadot

Erikoishakkuut